Poziv na online edukaciju

Terapijski učinak likovnog izražavanja kod učenika s teškoćama Edukator: Stanka Pinjuh, mag.educ.art vrijeme online edukacije: 17.12.2022. u 16 sati
O edukatoru:
Stanka Pinjuh završila je Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 2014. na Nastavničkom odsjeku. Od 2016. zaposlena u Centru za autizam u Zagrebu na mjestu učitelja Likovne kulture i likovnog terapeuta. Jedna je od autora udžbenika za nastavu Likovne kulture
„Likovna Avantura“ u nakladništvu Alfe, te je član uredništva časopisa
„Autizam“.

Učenici su pod njezinim mentorstvom sudjelovali na brojnim izložbama i likovnim natječajima, te je u suradnji sa Sandrom Rožman, prof.def mentorirala učenike u izradi ilustriranog romana.
Najava edukacije u PDF formatu

Odgovori